Ministerie van SZW

Nieuwe pensioenwet

Meerdere banen gehad? Infographic voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tevredenheid werknemers

Infographics voor de beleidsagenda van SZW over de tevredenheid van werknemers, een toekomstbestendig pensioen en de startkwalificatie van niet-westerse migranten.

Ouderbijdrage

Infographics voor het ministerie van SZW over de ouderbijdrage, de digitale portemonee en eenvoud en zekerheid