Ministerie van SZW

Tevredenheid werknemers

Infographics voor de beleidsagenda van SZW over de tevredenheid van werknemers, een toekomstbestendig pensioen en de startkwalificatie van niet-westerse migranten.

Ouderbijdrage

Infographics voor het ministerie van SZW over de ouderbijdrage, de digitale portemonee en eenvoud en zekerheid