Erfgoedmonitor

Infographic over de erfgoedcijfers 2022 voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Erfgoedmonitor

Meerjarenstrategie

Visual voor het Ctgb
Meerjarenstrategie

Voor de echte Reve-liefhebber (2)

Reve-kenner Frank van Dijl graaft diep in de vijf brieven van Reve’s Nader tot U. Eerste uitgave van 3 delen. Uitgeverij…
Voor de echte Reve-liefhebber (2)

Ctgb Jaarbeeld 2022

De belangrijkste gebeurtenissen, feiten en cijfers uit het verslagjaar voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Ctgb Jaarbeeld 2022

Omslagen ROB

Omslagen ROB

Barièrremodel

Magazine met illustraties voor Barièremodel ‘Diefstal uit collectiebeherende instelling’ voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Barièrremodel
2023-07-RCE-Erfgoedmonitor-0
Infographic over de erfgoedcijfers 2022 voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
23-05-Ctgb-Meerjarenstrategie-0
Visual voor het Ctgb
23-04-vDijl-4e-Reve-brieven-0
Reve-kenner Frank van Dijl graaft diep in de vijf brieven...