Alles is suggestief

Alles is suggestief

De film noir is een kwestie van ‘tonen en verhullen’; alles is suggestief, ‘je moet het als toeschouwer maar net willen zien.’
Deze rijk geïllustreerde uitgave levert het bewijs. (Arjan Peters)