Fiscale vergroening

Infographic voor het ministerie van EZ over de ecologische aandachtsgebieden, het inrichten van bouwland en de collectieve invulling