Ouderbijdrage

Infographics voor het ministerie van SZW over de ouderbijdrage, de digitale portemonee en eenvoud en zekerheid