illustratie

Erfgoedmonitor

Infographic over de erfgoedcijfers 2022 voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Ctgb Jaarbeeld 2022

De belangrijkste gebeurtenissen, feiten en cijfers uit het verslagjaar voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Barièrremodel

Magazine met illustraties voor Barièremodel ‘Diefstal uit collectiebeherende instelling’ voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ctgb Jaarbeeld 2021

De belangrijkste gebeurtenissen, feiten en cijfers uit het verslagjaar voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Klik hier voor de link/download